Integritetspolicy

GDPR (General Data Protection Regulation)

GDPR heter den nya EU-förordningen som träder i kraft 2018-05-25.

En förordning som ersätter den tidigare Persondatalagen i Sverige.
Det är viktigt för oss på Barnmorskemottagningen Frejakliniken att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.
Frejakliniken behandlar personuppgifter som behövs för att ge dig säker vård.
Detta inkluderar ditt namn, personnummer, dina kontaktuppgifter och din medicinska journal.

När behöver Frejakliniken hantera dina personuppgifter

 • Vid kontakt med oss för tidbokning eller vid frågor av olika slag där vi måste komma åt dina journaluppgifter.

 • Under besöken hos oss för journalföring.

 • Vid receptförskrivning.

 • Vid provtagningar eller vid remissförfarande och konsultationer.

 • När provsvar och eller remissvar kommer från de vårdenheter som hör samman med din vårdkontakt här.

 • Vid kontakt och ev tidbokning till de i vårdkedjan nödvändiga kontakter för att fullfölja uppdraget för din vård.

 • Vid all journalföring som ingår i vårt uppdrag.

  Var hanterar Frejakliniken dina uppgifter

  • I de journalsystem som ingår enligt gällande avtal med Region Skåne.
  • I vissa fall skall uppgifter sparas enligt gällande lagar under en tidbegrändsad period. • I vår bokningssystem

  Exempelvis vid smittspårningsärenden eller vid avvikelserapporter osv. Separata handlingar som ej finns i datajournalen förvaras inlåsta.

  Hur Frejakliniken hanterar dina uppgifter

 • Med sekretesskydd som grund i all hantering. Vid varje avslutat ärende stängs journalen ner.

 • Dina uppgifter används vid ovan nämdna situationer och enbart på ett adekvat sätt utifrån dina vårdkontakter här.

 • När provsvar förts in journalen kasseras de efter avslutad vårdkontakt.

 • Dina mail slängs direkt efter att ditt ärende har hanterats men senast efter tre månader.

  När du kontaktar oss via mail är det viktigt att du tänker efter innan du skriver ut ditt personnummer. Det går bra, bara du är medveten om risken att dina uppgifter kan hamna fel i IT-världen.

Cookies

Cookies är vanligt förekommande och finns på många olika hemsidor.

På vår webbplats används cookies för inloggning, statistik och anpassning av innehållet efter besökarens önskemål och val.

De kan även användas för att rikta mer relevant marknadsföring mot våra potentiella och befintliga kunder. En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator i syfte att förbättra upplevelsen och förenkla användandet av webbplatsen.

Genom att använda någon av våra tjänster godkänner du detta. Om du inte vill tillåta cookies kan du välja att ändra inställningarna i din webbläsare så att de inte accepteras.

Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vissa funktioner på webbplatsen kan påverkas om inte cookies tillåts.

Du kan läsa mer om cookies här: https://sv.wikipedia.org/wiki/Webbkaka

 

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

 

I och med att du lämnar uppgifter till oss så ger du din tillåtelse till att vi registrerar och lagrar uppgifterna samt enbart behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål.

Som legal grund för behandling kommer vi att hänvisa till uppfyllande av avtal, berättigat intresse eller samtycke. Om vi använder oss av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan.

Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, för kontaktuppgifter se rubriken Hur kontaktar ni oss?.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess.

 

Länkar till tredje part

Vi kan publicera eller erbjuda information eller produkter från tredje part på vår hemsida. Dessa tredje parts webbplatser har sina egna, oberoende sekretessregler. Vi tar inget ansvar för innehållet och aktiviteterna på dessa länkade webbplatser.

 

Ändringar i denna integritetspolicy:

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera eller ändra denna policy när som helst och du bör regelbundet besöka denna webbplats för att få den senaste versionen.

Om du har några frågor angående denna integritetspolicy, vår behandling av personuppgifter eller vill kontakta oss angående dina personuppgifter så hör du av dig till oss och ber att få komma i kontakt med den hos oss som är dataskyddsansvaring (DPO).

Kontaktinformation till oss hittar du på vår hemsida.